นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ www.landycourse.com เป็นผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์มีที่อยู่เว็บไซต์ https://www.landycourse.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “www.landycourse.com”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท ไบรีพ จำกัด (“บริษัทฯ”)

บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือ เปิดหน้าเว็บไซต์ใดๆก็ตามในเว็บไซต์ www.landycourse.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์” และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.landycourse.com คือผู้ที่สมัครสมาชิกกับระบบเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือ ผู้ที่ซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ใน www.landycourse.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการเว็บไซต์”

บริษัทฯ รวมถึงเว็บไซต์ www.landycourse.com มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือผู้ใช้บริการของเรา มีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อใช้กับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯจึงขอให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ดังนี้

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ www.landycourse.com

เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ www.landycourse.com จัดเก็บ

เว็บไซต์ www.landycourse.com จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
อีเมล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น หรือ ระบบสร้างให้อัตโนมัติ และ รหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ตั้งขึ้น
ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ หรือ ID ของสื่อสังคมออนไลน์
เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.landycourse.com

นโยบายการใช้คุกกี้

www.landycourse.com มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ www.landycourse.com ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ www.landycourse.com มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
LINE Tag
Google Maps Embedded
Youtube Embedded
Vimeo Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ www.landycourse.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร

บนเว็บไซต์ www.landycourse.com อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่าเว็บไซต์ www.landycourse.com ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.landycourse.com ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.landycourse.com เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

การใช้ข้อมูล

(ก) เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง
(ข) เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ
(ค) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา
(ง) เพื่อสร้างชุดรวมของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของwww.landycourse.comบางอย่าง
(จ) เพื่อติดต่อคุณ:
– ตามที่คุณแจ้งขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่คุณส่งถึงเรา
– หากจำเป็นเราอาจต้องแจ้งคุณให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงบริการของเรา
– เพื่อส่งคำยืนยันและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ การจอง การสั่งซื้อ คำประกาศหรือจดหมายข่าวที่คุณสมัครขอรับบริการ รวมถึงส่งไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
– เพื่อส่งอีเมลด้านการตลาดเกี่ยวกับบริการของเราในเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือบริการของบริษัทฯ เมื่อคุณเลือกขอรับบริการหรือตามที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลเหล่านี้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ปรากฎในด้านล่างของอีเมลทุกฉบับ

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม แม้ในบางครั้งเราอาจแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือป้องกันความเสียหาย หรือโต้ตอบการดำเนินการตามกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิ์และการเรียกร้องของเรา

นอกจากนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นเพื่อบังคับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Service) ของเราหรือข้อตกลงอื่นๆ หรือเปิดเผยให้กับผู้ซื้อมุ่งหวัง และผู้ซื้อสุดท้ายในกรณีที่เว็บไซต์ www.landycourse.com รวมถึงบริษัทฯของเรา (หรือส่วนหนึ่งของธุรกิจภายใต้บริษัทฯ) ถูกขายออกไป และเราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้แบบรวบยอดที่ไม่ประสงค์ออกนามร่วมกับผู้อื่น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้ได้โดยเลือกช่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณหรือติดต่อเราได้ตลอดเวลา คุณอาจเลือกไม่รับอีเมลด้านการตลาดโดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของอีเมลนั้น
ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการของเราที่ต้องมีการลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถจัดการกับข้อมูลบางอย่างของคุณ รวมถึงการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลได้จากหน้า “โปรไฟล์ของฉัน” ในส่วนของหน้าควบคุมบัญชีของสมาชิกเว็บไซต์ บนเว็บไซต์ www.landycourse.com ของเรา

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์ www.landycourse.com เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลใหม่ให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อคุณจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูล ส่วนตัวของลูกค้า

การคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการดำเนินการตามสมควรในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานอันไม่สมควร การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดในการคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์

สอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

สามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ www.landycourse.com ที่บริษัทของเราได้ที่

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์(Admin)
https://www.landycourse.com
บริษัท ไบรีพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135562017961
13 หมู่ที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร. 094-6841851

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์
admin@www.landycourse.com

>