นโยบายการคืนเงิน

สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ www.landycourse.com มีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.landycourse.com ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท ไบรีพ จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ กรณีที่เป็นสินค้าที่จับต้องได้
 2. สำหรับกรณีสินค้าจับต้องไม่ได้ เช่น บริการ หรือ หลักสูตรการเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ www.landycourse.com ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1. กรณีที่ผู้สั่งซื้อสินค้าหลักสูตรออนไลน์ในเว็บไซต์ www.landycourse.com หรือ บริการที่เราปิดให้บริการทั้งเนื่องจากนโยบายบริษัท หรือ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว ณ. เวลาที่ผู้สั่งซื้อทำการชำระเงิน
  2. กรณีที่ผู้สั่งซื้อได้ลงทะเบียนเรียนในรูปแบบ Pre-Order แล้วบริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดให้บริการหลักสูตรดังกล่าวได้หลังจากวันที่ระบุว่าให้เข้าเรียนเกิน 30 วัน
 3. สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อได้เฉพาะคำสั่งซื้อสินค้าจับต้องได้ และ การอบรมรูปแบบออฟไลน์เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. สำหรับสินค้าที่จับต้องได้ เช่น หนังสือ หรือ คู่มือต่าง ให้ลูกค้าทำการยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทาง Line @CreateWebCourse ก่อนสถานะออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็น “จัดส่งแล้ว” หรือ “อนุมัติแล้ว” โดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และ เข้าสู่สถานะ “รอการคืนเงิน” โดยรายละเอียดการคืนเงินสามารถดูได้จากหัวข้อที่ 4
  2. สำหรับบริการในรูปแบบหลักสูตรอบรมแบบออฟไลน์ ได้มีรายละเอียดการยกเลิกเข้าอบรมดังนี้
  3. หากผู้เรียนทำการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  4. หากผู้เรียนทำการแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
  5. หากผู้เรียนทำการหากแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมน้อยกว่า 14 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยรายละเอียดการคืนเงินสามารถดูได้จากหัวข้อที่ 4
 4. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ารายละเอียดดังนี้ (เวลาที่ระบุเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นกับธนาคาร หรือ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของผู้ลงทะเบียน)
  1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  3. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ฯลฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของบริษัทฯ (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
  4. เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก ,เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
  1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ ของผู้ซื้อ
  2. กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
  3. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว
  4. สินค้าที่ส่งกลับมาเพื่อเปลี่ยนหรือคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน ที่ไม่เสียหายหลังจากผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการ
  5. โดยค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ผู้สั่งซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า เป็นกรณี ๆ ไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้าและจะทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
  1. กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด หรือ กรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้า หลักสูตรได้ภายใน 7 วัน ในกรณีที่ไม่ใช่หลักสูตร Pre-Order (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
  2. กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ไบรีพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135562017961
13 หมู่ที่ 3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร. 094-6841851

อีเมลผู้ดูแลเว็บไซต์
admin@www.landycourse.com

นโยบายทางธุรกิจ บริษัท ไบรีพ จำกัด เมื่อ 13 กันยายน 2565


อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว

>